Τιμολόγηση

Τιμολόγηση, έκδοση και εκτύπωση στους κλάδους:
 • Αυτοκίνητο
 • Πυρός
 • Σκάφος
 • Οδική βοήθεια
 • Προσωπικό ατύχημα
 • Υγεία

Back Office

Στοιχεία Πελάτη

Προφίλ Πελάτη

Ανείσπρακτα Πελάτη

Συσχετιζόμενα μέλη

Αρχεία Πελάτη (ΑΔΤ, Δίπλωμα, κτλ)

Υπενθυμίσεις / Ραντεβού

Λογιστική Καρτέλα

Στοιχεία Συμβολαίου

Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος

Κινήσεις (ιστορικότητα)

Καλύψεις

Αιτήσεις Ζημιών

Αιτήσεις Τροποποιήσεων

Πελατολόγιο

Αιτήσεις

Εισπράξεις

Χαρτοφυλάκιο

Αποδείξεις

Αιτήσεις Ζημιών

Αιτήσεις Τροποποιήσεων

Πρόβλεψη Ανανεώσεων

Προμήθειες

 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης του Back Office με αιτήσεις καταχωρημένες από συνεργάτες

Αιτήσεις

Εισπράξεις

Χαρτοφυλάκιο

Αποδείξεις

Αιτήσεις Ζημιών

Αιτήσεις Τροποποιήσεων

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Προμηθειών

Διαχείριση Ταμειακών

Δημιουργία ταμειακών και αυτόματη εξόφληση παραστατικών
 • Δημιουργία ταμειακών
 • Δυνατότητα συμψηφισμού εξερχόμενων
 • Διαχείριση ταμειακών
 • Αυτόματη εξόφληση μέσω web service