Το Profia Back Office Single  είναι μία εφαρμογή υποστήριξης χαρτοφυλακίου και πελατολογίου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασφαλιστικού συμβούλου καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του με πολύ χαμηλό κόστος.

Γενικές Δυνατότητες

 • Ραντεβού
 • Υπενθυμίσεις
 • Εορτολόγιο
 • Δυνατότητα backup – restore εφαρμογής  + δεδομένων

Παράμετροι

 • Εισαγωγή δεδομένων από ασφαλιστικές εταιρίες
 • Δημιουργία δυναμικών πεδίων
 • Δημιουργία κλάδων και παραμέτρων τους
 • Διαχείριση καλύψεων
 • Διαχείριση πακέτων
 • Ομαδοποιήσεις
 • Διαχείριση ημερομηνιών κλειδωμάτων

Πελάτες

 • Προβολή συμβολαίων
 • Διαχείριση προφίλ
 • Ανείσπρακτα
 • Συσχετιζόμενα μέλη
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αρχείων
 • Υπενθυμίσεις
 • Λογιστική Καρτέλα
 • Αποστολή SMS

Συμβόλαια

 • Διαχείριση συμβολαίου
 • Ειδικές προμήθειες
 • Συμβαλλόμενος / Ασφαλισμένος
 • Καλύψεις Συμβολαίου
 • Κινήσεις (Έκδοση, ανανέωση, Π. Πράξη, κλπ.)
 • Αιτήσεις ζημιών + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Αιτήσεις τροποποιήσεις + ηλ. Αρχειοθέτηση
 • Ιστορικότητα συμβολαίου
 • Δυνατότητα εκτύπωσης συμβολαίου

Κινήσεις / Εισπράξεις

 • Εισαγωγή Εισπράξεων
  • Ανά συμβόλαιο / κίνηση
  • Ανά κριτήρια (π.χ. μήνας και αυτόματη ενημέρωση)
  • Εισαγωγή πολλαπλών εισπράξεων
  • Γέφυρα εισπράξεων
 • Αυτόματη είσπραξη ισόποσων παραστατικών
 • Διαχείριση είσπραξης εισερχόμενων προμηθειών
 • Διαχείριση Αιτήσεων

Προβολές

 • Πελατών
 • Αιτήσεων
 • Εισπράξεων
 • Συμβολαίων
 • Παραστατικών
 • Αιτήσεις
 • Αιτήσεις τροποποιήσεων
 • Έξοδα – Έσοδα
 • Πρόβλεψη ανανεώσεων

Στατιστικά

 • Αιτήσεων
 • Εισπράξεων
 • Συμβολαίων
 • Παραστατικών
 • Αιτήσεων ζημιών
 • Αιτήσεις τροποποιήσεων
 • Έξοδα – Έσοδα
 • Ageing Analysis
 • Οικονομικά Αποτελέσματα

Συμβάσεις / Προμήθειες

 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Διαχείριση προμηθειών ανά ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΑΚΕΤΟ, ΚΑΛΥΨΗ σε όλους του ΚΛΑΔΟΥΣ συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου ΖΩΗΣ
 • Προβολή συμβάσεων με κριτήρια
 • Επανυπολογισμός προμηθειών + έλεγχος ορθότητας καταχώρησης συμβάσεων
 • Αναλυτική κατάσταση εισερχόμενων προμηθειών
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις

Αποδόσεις

 • Αποδόσεις Ασφαλίστρων
 • Διαχείριση αποδόσεων Ασφαλίστρων
 • Στατιστικά αποδόσεων Ασφαλίστρων

Λογιστήριο

 • Διαχείριση Αξιόγραφων
 • Λογιστικά Αρθρα
 • Βεβαιώσεις προμηθειών
 • Λογιστική καρτέλα πελάτη
 • Λογιστική καρτέλα ασφαλιστικών εταιριών

Εισαγωγή δεδομένων / Αποστολή δεδομένων

 • Αυτόματη ενημέρωση χαρτοφυλακίου / πελατολογίου από τις υποστηριζόμενες ασφαλιστικές  εταιρίες
 • Αυτόματη ενημέρωση εισπράξεων από τις υποστηριζόμενες ασφαλιστικές  εταιρίες
Κατεβάστε DEMO